Eng

Про Компонент 2

Передумови та актуальність

Протягом 2014 і 2015 років в Україні було ухвалено низку законів з метою створення сприятливих умов для реформи децентралізації і консолідації місцевого самоуправління. Процес вимагає зовнішньої підтримки в таких областях, як поліпшення надання послуг, підвищення рівня безпеки спільноти та забезпечення соціальної згуртованості на місцевому, регіональному та національному рівнях. У відповідь на вищевказані потреби, Європейська комісія прийняла програму U-LEAD з бюджетом 97 мільйонів євро на 2016-2020 (ENI / 2015/038 – 739) на період 2017-2020 роки.

Зобов’язання Уряду України щодо виконання програми разом із технічною допомогою, яка надається U-LEAD та програмами інших донорів, є рушійною силою для успішного проведення реформ з децентралізації. Інтеграція надання послуг – дуже важливий компонент пакету реформ з децентралізації. Зокрема, вона пов’язана з покращенням доступу до послуг і підвищенням якості послуг для населення. Існує необхідність створення нових сервісних центрів надання адміністративних послуг, які сприятимуть укрупненню громад, а також модернізації існуючих ЦНАП в містах малого і середнього розміру.

Основною діяльністю Компоненту 2 програми U-LEAD є створення та модернізація центрів надання адміністративних послуг, а також підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування з метою покращення надання місцевих адміністративних послуг громадянам. Компонент 2 програми U-LEAD виконується під непрямим керівництвом агентства з міжнародного співробітництва і розвитку Sida (делеговане співробітництво) згідно зі статтею 58(1)(c) Регламенту (ЄС, Євроатом) № 966/2012.

Sida поділила проект на чотири складові:

Дізнайтесь більше про структуру

Share:
Google